(1)
Prizel-Kania, A. Wpływ Badań tekstów mówionych Na dobór materiałów Do egzaminów Certyfikatowych Z języka Polskiego Jako Obcego – Bilans dziesięciolecia. JP 2018, 98, 81-95.