(1)
Banach, M. Rozumienie Tekstu Pisanego Przez zdających Egzamin Certyfikatowy Z języka Polskiego Jako Obcego. JP 2018, 98, 61-80.