(1)
Seretny, A. Badania Leksykalne W (glotto)dydaktyce Polonistycznej. JP 2018, 98, 42-60.