(1)
Czerepowicka, M. Michał Woźniak, Jak Znaleźć igłę W Stogu Siana? Automatyczna Ekstrakcja Wielosegmentowych Jednostek Leksykalnych Z Tekstu Polskiego. JP 2019, 99, 136-140.