(1)
Szpyra-Kozłowska, J. Premiera, Premierka Czy Pani Premier? Nowe Nazwy żeńskie I Ograniczenia W Ich Tworzeniu W świetle Badania Ankietowego. JP 2019, 99, 22-40.