(1)
Szpila, G. Dorota Połowniak-Wawrzonek, Stałe związki Frazeologiczne I przysłowia W dziełach Aleksandra Fredry. JP 2019, 99, 107-113.