(1)
Żmigrodzki, P. Prof. Dr Hab. Aleksandra Cieślikowa (7 I 1936 – 11 XII 2018). JP 2019, 99, 102-106.