(1)
Król, M.; Derwojedowa, M.; Górski, R. L.; Gruszczyński, W.; Opaliński, K.; Potoniec, P.; Woliński, M.; Kieraś, W.; Eder, M. Narodowy Korpus Diachroniczny Polszczyzny. Projekt. JP 2019, 99, 92-101.