(1)
Michalik, M.; Czaplewska, E.; Solak, A.; Szkotak, A. Tempo Artykulacji I Tempo mówienia W dwujęzyczności równoczesnej niezrównoważonej (na przykładzie Wypowiedzi Tworzonych Przez Dzieci Flamandzko-polskojęzyczne). JP 2019, 99, 26-37.