(1)
Jarosz, B. Język Zawodowy Polskich Dziennikarzy Jako Problem Badawczy. Uwagi wstępne. JP 2020, 122-133.