(1)
Szerszunowicz, J. Parametry Opisu Realizacji Modelu Frazeologicznego Na przykładzie związków Utworzonych według Schematu ANIOŁ Nie NNOM PERS. JP 2020, 92-106.