(1)
Puda-Blokesz, M. Odwołania Mitologiczne W Polskiej Chrematonimii Funeralnej – Rekonesans. JP 2020, 78-91.