(1)
Labijak, A. Językowe Aspekty Zawierania umów, Czyli O Swobodzie Kontraktowania W świetle Teorii językoznawczych. JP 2020, 68-77.