(1)
Wołk, M. Polisemia Czy Pozory Polisemii? Między Znaczeniem a użyciem wyrażenia. JP 2020, 57-67.