(1)
Przęczek-Kisielak, S. O czystość Mowy Polskiej? Dyskusje O zapożyczeniach Na łamach „Języka Polskiego” W Latach 1913–1939. JP 2020, 24-46.