(1)
Woliński, M.; Wróblewska, A.; Marciniak, M.; Krasnowska-Kieraś, K.; Eźlakowski, W. O Konstrukcji ___, Ale nie___ I Podobnych W języku Polskim. JP 2023, 103, 5-21.