(1)
Rak, M. Dwie Uwagi Do Recenzji książki Jan Karłowicz W świetle materiałów Archiwalnych. Dialektologia, Etnolingwistyka I Lituanistyka, Kraków 2021, S. 266. JP 2022, 154-155.