(1)
Cychnerska, A.; Kubicka, E. Prozodia W Polskiej Refleksji Glottodydaktycznej. JP 2022, 64-76.