(1)
Kosek, I. Rodzaj męskożywotny a Typ Paradygmatu. O Tendencjach Rozwojowych We współczesnej Deklinacji Polskiej (na przykładzie anglicyzmów). JP 2022, 57-69.