(1)
Przęczek-Kisielak, S. Brykała – zasięg Regionalny (krakowski?) I Etymologia. JP 2023, 103, 91-109.