(1)
Bobrowski, J. Sprawozdanie Merytoryczne Z działalności Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego W 2021 Roku. JP 2022, 132-139.