(1)
Wojciechowska, A.; Nowak, S. Mowy obrończe Eugeniusza Śmiarowskiego W Perspektywie Genologicznej. JP 2023, 103, 110-122.