(1)
Dunikowski, M. Etymologia, Fonetyka I Semantyka Wyrazu ciżma W języku Polskim. JP 2023, 103, 82-90.