(1)
Bobrowski, J. Nazwy Istot Nadprzyrodzonych We współczesnej Polszczyźnie Ze szczególnym uwzględnieniem Dziedzictwa słowiańskiego (na Materiale Wielkiego słownika języka Polskiego PAN). JP 2022, 102, 93-108.