(1)
Osiewicz, M. Oznaczanie fonemów V I V́ W Szczycie Dusznym Z Modlitewnika Olbrachta Gasztołda (1528). JP 2023, 103, 26-39.