(1)
Bańko, M. Konszabelant: Osobliwy Transfer językowy. JP 2022, 102, 55-65.