(1)
Konczewska, K. Maciej Rak, Jan Karłowicz W świetle materiałów Archiwalnych. Dialektologia, Etnolingwistyka I Lituanistyka. JP 2022, 122-128.