(1)
Zawada, S. Koordynacja Leksykalno-Semantyczna W Historii języka Polskiego – wstępne Badania Korpusowe. JP 2022, 102, 21-36.