(1)
Cierpich-Kozieł, A. O Patocelebrytach I Patointeligencji, Czyli O Nowych złożeniach Z (produktywnym) członem Pato-. JP 2022.