(1)
Piotrowski, T. Leksykografia. Słownik Specjalistyczny. JP 2021, 127-134.