(1)
Bobrowski, J.; Żmigrodzki, P. Digitalizacja była, Zanim Zbudowano Komputery. Z Historii Wyrazu Digitalizacja W Polszczyźnie. JP 2021, 112-121.