(1)
Galewska, K. Jak Czasownik Chajzerować Wszedł Do Polszczyzny? O Werbalnych Derywatach Odantroponimicznych I Najnowszych Tendencjach W Zakresie Apelatywizacji Nazw własnych. JP 2021, 100-111.