(1)
Siuciak, M.; Liberek, J. Przemiany Form dopełniacza Liczby Mnogiej rzeczowników męskich miękkotematowych W ciągu XX Wieku (wstępne Badania Korpusowe). JP 2021, 45-59.