(1)
Batko-Tokarz, B. Bożena Sieradzka-Baziur, Onomazjologiczny słownik Online. Metodologia, zawartość, Wykorzystanie W Badaniach Na przykładzie Słownika pojęciowego języka Staropolskiego. JP 2021, 132-136.