[1]
Miodek, J. 2014. Helena Synowiec, Śląska ojczyzna polszczyzna z perspektywy edukacyjnej. Wybór zagadnień, Sapientia, Katowice 2013, s. 252. Język Polski. 94, 2 (kwi. 2014), 171. DOI:https://doi.org/10.31286/JP.94.2.9.