[1]
Zdunkiewicz-Jedynak, D. 2021. Poprawne vs. właściwe użycia języka. Uwagi w kontekście Słownika właściwych użyć języka. Język Polski. 2 (wrz. 2021), 5–16. DOI:https://doi.org/10.31286/JP.101.2.1.