[1]
Bobrowski, J. 2015. Badania nad językiem pisarzy w Polsce po 1989 roku — zarys problematyki. Język Polski. 2015, 1-2 (kwi. 2015), 145–153. DOI:https://doi.org/10.31286/JP.95.1-2.14.