[1]
Buława, M. 2020. Przekleństwa z komponentem szlag/szlak w języku ogólnopolskim i w gwarach. Język Polski. (grudz. 2020), 68–83. DOI:https://doi.org/10.31286/JP.100.4.5.