[1]
Sękowska, E. 2018. Bilingwizm polsko-obcy dziś. Od teorii i metodologii badań do studiów przypadków, monografia zbiorowa pod red. R. Dębskiego i W.T. Miodunki. Język Polski. 98, 2 (cze. 2018), 135–138. DOI:https://doi.org/10.31286/JP.98.2.9.