[1]
Gębal, P.E. 2018. Rozwój teorii i praktyki nauczania języka polskiego jako obcego i drugiego w latach 1950–2015. Uwagi na marginesie Glottodydaktyki polonistycznej. W.T. Miodunki. Język Polski. 98, 2 (cze. 2018), 123–134. DOI:https://doi.org/10.31286/JP.98.2.8.