[1]
Stasieczek-Górna, M. 2018. Badania szyku wyrazów w językoznawstwie i glottodydaktyce polonistycznej. Język Polski. 98, 2 (cze. 2018), 96–104. DOI:https://doi.org/10.31286/JP.98.2.6.