[1]
Rutkiewicz-Hanczewska, M. 2019. Określenia dni tygodnia w nazwach miejscowych Polski: historia, pochodzenie, zmiany. Język Polski. 99, 4 (grudz. 2019), 16–29. DOI:https://doi.org/10.31286/JP.99.4.2.