[1]
Czerepowicka, M. 2019. Michał Woźniak, Jak znaleźć igłę w stogu siana? Automatyczna ekstrakcja wielosegmentowych jednostek leksykalnych z tekstu polskiego. Język Polski. 99, 3 (wrz. 2019), 136–140. DOI:https://doi.org/10.31286/JP.99.3.14.