[1]
Szpyra-Kozłowska, J. 2019. Premiera, premierka czy pani premier? Nowe nazwy żeńskie i ograniczenia w ich tworzeniu w świetle badania ankietowego. Język Polski. 99, 2 (cze. 2019), 22–40. DOI:https://doi.org/10.31286/JP.99.2.2.