[1]
Przepiórkowski, A., Pater, J. i Pastwa, M. 2021. O dystrybucji synonimicznych przyimków i operatorów adnumeratywnych. Język Polski. 1 (wrz. 2021), 5–21. DOI:https://doi.org/10.31286/JP.101.1.1.