[1]
Żmigrodzki, P. 2019. Prof. dr hab. Aleksandra Cieślikowa (7 I 1936 – 11 XII 2018). Język Polski. 99, 1 (mar. 2019), 102–106. DOI:https://doi.org/10.31286/JP.99.1.9.