[1]
Michalik, M., Czaplewska, E., Solak, A. i Szkotak, A. 2019. Tempo artykulacji i tempo mówienia w dwujęzyczności równoczesnej niezrównoważonej (na przykładzie wypowiedzi tworzonych przez dzieci flamandzko-polskojęzyczne). Język Polski. 99, 1 (mar. 2019), 26–37. DOI:https://doi.org/10.31286/JP.99.1.3.