[1]
Jarosz, B. 2020. Język zawodowy polskich dziennikarzy jako problem badawczy. Uwagi wstępne. Język Polski. 1 (mar. 2020), 122–133. DOI:https://doi.org/10.31286/JP.100.1.9.