[1]
Szerszunowicz, J. 2020. Parametry opisu realizacji modelu frazeologicznego na przykładzie związków utworzonych według schematu ANIOŁ nie NNOM PERS. Język Polski. 1 (mar. 2020), 92–106. DOI:https://doi.org/10.31286/JP.100.1.7.