[1]
Puda-Blokesz, M. 2020. Odwołania mitologiczne w polskiej chrematonimii funeralnej – rekonesans. Język Polski. 1 (mar. 2020), 78–91. DOI:https://doi.org/10.31286/JP.100.1.6.